Zorg en ziel

Een mens vindt het vanzelfsprekend om te zorgen voor zijn lichaam. Maar, evenals het lichaam kan de mens ook zijn ziel onderhouden, verzorgen en voeden. Als we geen gehoor geven aan de signalen van de zoekende ziel, zijn we onrustig en onbestemd, vluchten we in allerlei aardse zaken of worden we wellicht lichamelijk ziek. Voor je ziel zorgen betekent allereerst dat je moet (leren) luisteren naar je binnenkant: je verlangens, gevoelens, angsten, dromen en verwachtingen.


Wat is mijn ziel?

De werking van de ziel herkennen we op verschillende manieren.

  • Zij zorgt voor de besturing van de processen in je lichaam.
  • Daarnaast is de ziel het vermogen in jou dat je psyche en je gedrag regelt.
  • Maar de ziel is ook een eeuwige, tijdloze en spirituele dimensie. De ziel is een grensvermogen in ons en weet niet alleen van deze aardse kant maar tevens van die andere kant: onze oorsprong en ons thuiskomen.
    Al ons geloven in Iets, onze fascinatie voor tijd en eeuwigheid en ons vermoeden van een leven na de dood, dat alles heeft een relatie met dit zielevermogen.

Vooral de waardevolle ervaringen in je leven - van liefde, verbondenheid, bevestiging en dankbaarheid - vormen je ziel en funderen jouw spiritualiteit en de beleving van zin. Je zou kunnen zeggen dat onze aardse reis door de tijd bovenal een zielereis is. De ziel is onderweg en verlangt naar thuis-komen.


Geestelijke begeleiding richt zich op zorg voor je ziel. Zij wil je helpen je ziel te voeden en te activeren, zodat jij op zoek gaat naar je bron en je bestemming. Anders gezegd: geestelijke begeleiding wil jou competenties aanreiken om (zelf) beter voor je eigen ziel te kunnen zorgen en dus ... om op een gezondere manier in het leven te staan. Ook gezonder voor je lichaam en psyche.