Over therapeutische geestelijke begeleiding

Op deze pagina vind je verdiepende informatie over de inhoud, werkwijze en doelstelling van therapeutische geestelijke begeleiding.


In de gesprekken ga ik uit van de door jou beleefde en vertelde levensverhalen. Die horen bij jou, omdat er geen tweede mens op deze aarde is zoals jij bent: jij bent uniek. Eveneens is het uniek hoe jij zin beleeft op je levensweg - alleen en met anderen - en wat jouw visie is op de betekenis en waarde van je leven.

Geestelijke begeleiding wil je helpen om je weg te vinden of te hervinden. Hierin zijn drie lagen te onderscheiden, omdat ieder mens - bewust of niet - zijn bestaan beleeft op drie niveaus:

  • Hoe beleef ik mezelf (je dromen, gedachten, gevoelens, verwachtingen, zelfbeeld)
  • Hoe beleef ik anderen en mijn omgeving (je relaties, je denken over je medemens en de wereld)
  • Hoe beleef ik wat groter is dan ik zelf ben (evolutie, God, de natuur, kosmische liefde, leven na de dood)

Geestelijke begeleiding gaat dus over de verhouding tussen jouw binnenwereld en buitenwereld: hoe jij zin beleeft en zoekt in het leven van alledag. Aan zulke gesprekken is veel behoefte, omdat steeds meer mensen in de moderne tijd op zoek zijn naar richting in hun leven. Waar komt 'dat zoeken' vandaan? Wij leven toch juist in een samenleving waarin mensen een grote keuzevrijheid hebben om zo zelf betekenis te kunnen geven aan het leven van alledag? Vanwaar dan die onrust? Dat komt o.a. doordat we - om verschillende redenen - relaties met sociale, politieke en kerkelijke verbanden hebben verloren. Daardoor zijn traditionele zinantwoorden steeds minder bepalend en vanzelfsprekend.
De individualisering van de zinbeleving is een kenmerk van de moderne tijd. Maar dat betekent niet dat ook de levensvragen verdwenen zouden zijn uit ons menselijk bestaan. Vroeg of laat komen we ze tegen, met name bij tegenslag en verdriet: waarom gebeurt dit in mijn leven en hoe ga ik hier mee om?

In de therapie worden veel werkvormen gebruikt: gesprekken, opdrachten, visualisaties, aandachtstraining, teksten. We gaan op zoek naar die vormen die passen bij jou. Je krijgt vaak opdrachten mee om thuis te doen.


Doelstellingen

Onvermijdelijk roept het leven, vroeg of laat, vragen op. Meestal kom je die tegen bij pijn, verdriet en tegenslag. Die vragen horen dus bij ons menselijk bestaan.

De doelstelling van de gesprekken is dat jij inzichten en competenties verkrijgt om je eigen richting te (her)vinden, je (opnieuw) verbonden te voelen met jouw omgeving en te kunnen leven vanuit je bron; wat jij beleeft als je levensdoel en levenstaak. In de gesprekken zal afwisselend:

  • begrip en ondersteuning worden beleefd
  • inzicht worden verkregen in de richting van de individuele levensweg, de eigen autonomie en uniciteit
  • inzicht worden verkregen in de relatie en verbondenheid tussen je zelf en je omgeving
  • inzicht worden aangereikt hoe je jouw binnenwereld kunt onderhouden en voeden
  • inzicht worden aangereikt hoe de ziel zich verhoudt tot datgene wat door jou wordt ervaren als groter: God, de Bron, kosmische liefde, bestemming van je ziel, de natuur, je levenstaak ...

Geestelijke begeleiding helpt jou om mogelijkheden te ontwikkelen om antwoorden te vinden op jouw levensvragen. (De gesprekken zijn dus niet bedoeld om jou te bekeren, want het gaat om de antwoorden die passen bij jouw bestaan en levensvisie.)