Spiritualiteit en geestelijke begeleiding

De behoefte aan geestelijke begeleiding wordt meestal actueel doordat mensen problemen op hun levensweg ervaren. Dat zijn vaak pijnlijke periodes in mensenlevens. We zijn dan op zoek naar nieuwe zinbeleving in ons concrete dagelijkse bestaan.


Maar, soms kan de behoefte aan geestelijke begeleiding meer gericht zijn op ondersteuning van de levensvragen en niet direct gekoppeld aan 'een probleem'. Bij deze vorm van geestelijke begeleiding gaat het meer over je spirituele ontwikkeling. De mens is immers een existentieel vragend wezen. We worden geboren en sterven ... een poosje later, als een flits in de eeuwigheid. Juist omdat we onszelf niet kunnen verklaren is de ziel soms onrustig en wil zij stilstaan bij vragen zoals: wie ben ik eigenlijk ten diepste, is er een bedoeling van mijn aanwezigheid op aarde in tijd en ruimte, wat is de betekenis van woorden en beelden over God en eeuwigheid? Wat betekent mijn geloof en kan ik hierin groeien en vernieuwen?


Zulke gesprekken zullen samen-onderzoekend van karakter zijn om de bron(nen) te ontdekken van waaruit jij wilt leven.


Klik hier voor informatie en opgave.