Aanbod voor professionalisering

De3weg is gespecialiseerd in zingeving en zinvinding in het levensverhaal van mensen. In de hulp- en zorgverlening krijgt 'zingeving' een steeds grotere betekenis. Voor de professionals zoals therapeuten, geestelijk verzorgers of mensen werkzaam in de zorg, is er het volgende aanbod:


Professionaliseren:

  • Geaccrediteerde nascholingscursus 'Zinvinding en Levensvisie'. Speciaal voor therapeuten en (vrijgevestigde) Geestelijk Begeleiders.
  • Deskundigheidsbevordering voor werknemers / vrijwilligers in de palliatieve zorg over zinvindingsprocessen in de zorgverlening.
  • Deskundigheidsbevordering voor werknemers / vrijwilligers in zorginstellingen over zinvindingsprocessen in de zorgverlening.

Workshops: Over zinvindingsprocessen in therapieën.

Lezingen:

  • Levenskunst en Harmonie
  • Levenskunst en Spiritualiteit
  • Levenskunst en Verlies

Klik hier voor contact en opgave.