Gesprekken therapeutische geestelijke begeleiding

Deze pagina informeert jou over de therapeutische gesprekken. Die sessies zijn individueel of samen met je partner. In de meeste gevallen heb je vóór het eerste gesprek al een intakeformulier naar mij opgestuurd. Daarin heb je aangegeven wat jij ziet als onderwerp en doel voor de gesprekken.


Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we jouw problemen verkennen en benoemen. Dat kunnen onderwerpen zijn over rouw, burn-out of verdriet, over verlieservaringen - van je werk, je partner, je gezondheid of levensvragen over je bestaan etc. Deze belevenissen geven je gevoelens van angst, eenzaamheid, boosheid, depressie of zinloosheid.
Ik zal je tijdens dit gesprek vertellen dat therapeutische geestelijke begeleiding daarnaast ook gaat over jouw kijk op het leven. Het omgaan met levensproblemen heeft immers vaak een relatie met onze levensvisie.

We komen dan tot een zo nauwkeurig mogelijk aanbod voor de werkwijze. Hiervoor nemen we de tijd die nodig is.

Verder worden nog de volgende zaken besproken:

  • Wat verwacht jij - inhoudelijk en als doel - van de gesprekken?
  • Wat verwacht ik, als begeleider, van jou (bijvoorbeeld de bereidheid om thuis opdrachten uit te werken)
  • We maken een inschatting van het aantal gesprekken
  • We maken afspraken over de kosten
Een intakegesprek kan variëren van lengte, maar u betaalt altijd het basistarief. Er is vaak vergoeding mogelijk. Klik hier voor meer info.

De vervolggesprekken

Professionele geestelijke begeleiding gaat uit van de door jou vertelde levensverhalen. De gesprekken zijn gericht op het vergroten en verdiepen van jouw zinbeleving in je concrete leven. Soms komen ook existentiële vragen ter sprake: Wie ben ik (ten diepste)? Wie wil ik worden? Hoe geef ik zin aan mijn leven? Dit alles met als doel om straks weer beter in staat te zijn om zelf richting aan je leven te geven.

Wil je meer achtergrondinformatie lezen over 'therapeutische behandeling en begeleiding', klik dan hier.