Kosten van de gesprekken

De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden (deels) de kosten, maar vanuit de aanvullende polis. Soms kunnen kosten ook vergoed worden vanuit de AWBZ.
Let op: Omdat de gesprekken bij De3weg (deels) vanuit je aanvullende polis worden betaald, hoef je dus niet eerst je zgn. 'wettelijke eigen bijdrage' te betalen.

Informeer bij je verzekeraar en benoem dat de therapeut is aangesloten bij de NVPA en RBCZ.
Gegevens:
AGB-code zorgverlener: 94-008049.
AGB-code praktijk: 94-(0)56981.
AGB-codes AWBZ: 73730365.
RBCZ-licentie van De3weg is: 204546R.

Kik hier als je meer wilt lezen over de kostenvergoeding door jouw verzekeraar.

Een intakegesprek voor individuele therapie / begeleiding kost bij De3weg - ongeacht de lengte - altijd €55,- De kosten van de vervolggesprekken worden afgesproken tijdens het intakegesprek.


Kosten van de cursussen

Bij deelname aan cursussen is betaling in termijnen mogelijk. Als je dat wilt kun je dat bespreekbaar maken.


Klacht- en tuchtrecht

De3weg is aangesloten bij de beroepsvereniging het NVPA, de koepelorganisatie RBCZ en de geschillencommissie van het SCAG - als uitvoerend orgaan van de WKKGZ-wet.
Ondanks alle goede bedoelingen kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over 'de gang van zaken' bij de3weg.
In voorkomende gevallen kunt u het beste contact opnemen met het NVPA:0413-330680 / info@het-nvpa.nl