Wie is Peter?


Drs Peter Kortekaas is psychosociaal therapeut en geestelijk begeleider en heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met levensproblemen en bestaansvragen.

Hij werkte in het onderwijs en daarna langdurig als geestelijk verzorger bij Defensie. Bij deze laatste werkgever heeft hij veel mensen begeleid, ook tijdens uitzendingen en missies, zoals in Irak en Afghanistan.
Peter heeft sinds 2008 een eigen praktijk in therapeutische geestelijke begeleiding. Hij onderhoudt nauwe contacten met huisartsen en hulpverleners.

Daarnaast is Peter docent in het vakgebied van de Geestelijke Begeleiding aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht en het Atma-instituut in Amersfoort. Tevens geeft hij meditatietrainingen en cursussen.

Tevens geeft hij sinds enkele jaren de door hem ontwikkelde Nascholingscursus 'Zinvinding en Levensvisie'. Deze cursus gaat over individuele geestelijke begeleiding in een postmoderne context. Deze cursus is geaccrediteerd bij o.a. het SKGV, SKB en KTNO. Klik hier voor meer informatie.

De3weg heeft twee locaties: een praktijk-aan-huis aan de Burgemeester Tonckensstraat 72, 7921 KE Zuidwolde en in psychologenpraktijk Integro. Zwingel 4, 7772 SK Hardenberg.


Opleidingen:

Pedagogische Academie, Heemstede 1975.
Theologische opleiding, Amsterdam 1986.
Master Geestelijke Begeleiding, Tilburg 2007.


Registraties en Lidmaatschappen

NVPA: Nederlands Verbond voor Psychologen, Psycho-sociaal therapeuten en Agogen (www.nvpa.org)

RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.rbcz.nu)

RING-GV: Raad voor Institutioneel niet Gezonden Geestelijk Verzorgers. Dat is een toetsingsorgaan voor algemeen Geestelijk Verzorgers (zonder ambtelijke binding of zending van het HV) (www.ring-gv.nl)

CVPPP: Christelijke Vereniging voor Psychiaters Psychologen en Psychotherapeuten (www.cvppp.nl)

SCAG: Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (www.scag.nl)