Palliatieve zorg

Jezelf voorbereiden op de dood wordt pas actueel als je je beseft dat je niet meer kunt genezen. Je realiseert je dan, soms plotseling, je eindigheid. Het geleefde leven wordt dan in vele aspecten overdacht en gewogen. Gevoelens van dankbaarheid, boosheid, spijt, gemiste kansen, voldoening en teleurstelling kunnen in beelden en herinneringen vragen om aandacht. Het opmaken van de levensbalans kan voelen als een proces van vrij-maken en vrij-geven.


Maar ook de toekomst roept dan om onze aandacht: Hoe gaan andere mensen straks verder? Hoe gaan dierbaren, mijn partner, mijn kinderen het redden zonder mij?


En hoe gaat het verder met mij rond de grens van leven en dood?
In de palliatieve fase komt een mens, soms onontkoombaar, tot existentiële vragen: een behoefte om naar antwoorden te zoeken op levensbeschouwelijk en spiritueel terrein. Wie ben ik eigenlijk ten diepste? Is er leven na mijn dood? Soms omvat aandacht voor deze vragen het perspectief van geloofstwijfel en geloofsverdieping.


In deze palliatieve fase bied ik zorg en begeleiding in de voorlaatste, maar ook de allerlaatste levensfase.

Naast de begeleiding van degene die gaat sterven, bied ik tevens ondersteuning aan de nabestaanden.


Klik hier voor informatie en contact.